Saturday, 02 Mar 2024
Menu
  • Agence Réceptive Francophone

    21/09/2018 - 1935 Vues
    CAVI VOYAGES Sont des marques de commerce de NAM PHUC TOURIST est une agence réceptive francophone à Hanoï (Vietnam) agréée par l'Administration du Tourisme du Vietnam sous la Licence de Tour Opérateur International N° 0102203626 et N° 01-165/2010/TCDL-GPLHQT.
  • Ký kết hợp tác

    08/07/2023 - 176 Vues
    Việt Nam là điểm đến hấp dẫn đối với rất nhiều khách trên toàn thế giới. Điều đặc biệt đến từ chính sách mở cửa Du lịch của Chính phủ bằng việc gia hạn visa miễn phí cho khách du lịch vào Việt Nam từ 15 ngày lên thành 45 ngày và visa điện tử từ 30 ngày lên thành 90 ngày ra vào nhiều lần. Chắc chắn đây là cú hích lớn đối với thị...